Volibri förlag och IT


sv   en  
 
Vårt koncept
Volibri Förlag
Volibri Programvara
Fakta om oss

Vår förlagsverksamhet

I förlagsverksamheten ingår publicering både av böcker och av en webbplats med namnet Argument och Fakta. Det är den webbplatsen som ger möjlighet till evolverande publikationer.

Eftersom förlaget är nystartat håller vi nu också på med att förbereda publiceringen av vår första bok, nämligen Samtal om Sveriges nation författad av Erik Sandewall. Det är en bok som är lämplig för experiment med evolverande publikationer eftersom den behandlar ett aktuellt och kontroversiellt ämne, så att man kan förutse att den ska skapa en viss debatt. Reviderade versioner av boken kan alltså komma rätt snart, så till att börja med trycks den bara i en begränsad upplaga.

Vidare information om denna bok finns på bokens webbplats